CREIEM EN EL PODER DE LA COL·LABORACIÓ

Com ho fem?

Des de RobinGood tenim una inquietud pel consum responsable, el desenvolupament i la integració social. Volem ajudar a generar un impacte social, treballant amb empreses socials i així contribuir a mantenir o millorar les condicions d’aquells que tenen vincles amb les nostres empreses. RobinGood preten humanitzar i sensibilitzar al consumidor, fent els productes socials més propers.

Distribució professional

Recolçament estratègic, comercial i de marketing

Amplia xarxa de contactes

Creem sinergies entre les empreses socials


La NOSTRA RAÓ DE SER

L´ocupabilitat de persones en risc d´exclusió

LA NOSTRA MISSIÓ

Millorar la vida de persones amb risc d´exclusió social a través de la creació d´oportunitats laborals.

VALORS

Compromesos amb la nostra missió

Honests, integres i transparents

Treballem en equip, amb els nostres partners i clients

Busquem l’excel·lència en els nostres partners

Treballem amb passió

Creiem en el consum responsable

ELS NOSTRES SOCIS

ADVISORS

Elvira Sanjurjo

Xavi Piera

Gloria Bosch

Iñigo Gallo

Luis Font

Oriol Segarra

L' EQUIP

Luis Font
Director General
RobinGood

Julio Mesanza
Departament
comercial

Carmen Rullan
Departament
d´estratègia